TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
      KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
  (OMBUDSMANLIK)

 

        Anayasamızın 74. Maddesinde yer alan, Kamu Denetçiliği Kurumu; “Kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve etkin bir şikayet mekanizması oluşturmak suretiyle, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı, adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmak üzere” 6328 sayılı Kanunla 29.06.2012 tarihinde kurulmuştur.

        Kurumumuz; hukukun üstünlüğünün sağlanması, insan haklarına saygının geliştirilmesi ve halka karşı sorumluluk anlayışı temelinde dört yıldır çalışmalarını sürdürmektedir.

        Kurumumuz başta ülkemiz olmak üzere, dünyada yaşanan göç ve mülteci krizini bir insanlık dramı olarak görmüş ve “İnsan İnsanın Dostudur” düsturuyla hareket ederek “Göç ve Mülteciler” konulu bir rapor hazırlamıştır.

        Bu raporun sonuçlarını açıklayarak dünyadaki tüm ombudsmanların dikkatini bu drama çekmek amacıyla; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın destek ve teşrifleriyle 2-3 Mart tarihlerinde “ IV. Uluslar arası Ombudsmanlık Sempozyumu ”  gerçekleştirilecektir.